Šta znate o "portugalskom brodu"?

Šta znate o "portugalskom brodu"? drrrrraaaaaaaaggggggoooooonnnnnn Lllllllllloooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!! Medusa Physalia h ttp: //bio.1september.ru/articlef.php? ID = 200001001 Iako izvana fizalia izgleda kao jedna životinja, u stvari svaka od njenih jedinki je samo kolonija organizama. In ...