Šta je Parkour?

šta je parkour? Ovo je urbani tip ekstremnog sporta u obliku brzog kretanja na krovovima i zidovima kuća, skokovima, piruetama i sl. Parkour umetnost racionalnog kretanja i prevazilaženje prepreka, po pravilu ...