Objasni

Objasnite Prilikom provođenja bilo koje studije odabrane su dvije grupe. Eksperimentalna grupa uključuje djecu s kojima se provodi rad na formiranju nečega koristeći bilo koje posebne metode. U kontroli - djeca s kojima takva ...