Šta je UFC?

Šta je UFC? to je federalna trezorska federativna trezorska federativna služba (federalna služba), koja, u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije, obavlja funkcije za sprovođenje zakona kako bi osigurala izvršenje saveznog budžeta, novca ...