Šta je UFC?

Šta je UFC? Ovo je začin Federalni trezor (Riznica Rusije) savezno izvršno tijelo (federalna služba), koje u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije provodi funkcije provođenja zakona kako bi osiguralo izvršenje saveznog budžeta, gotovine ...