Šta je viza?

Šta je viza? Vi # 769; za ​​dokument o dozvolu kojim se licu daju pravo da pređe određene granice. Po pravilu, viza podrazumeva stvarnu dozvolu stranca da uđe na teritoriju druge države. Međutim ...