Sistem Blowback.

Sistem Blowback. Osim simulacije povlačenja zatvarača, sistem blokade omogućava mehanizam da radi kada se automatski puca u automatsku mašinu PPA-K (što je slično Cedar mašini), troškovi gasa su skromni. Sa snimljenim dijelom ...