Gdje je Troy?

Gdje se nalazi Troy? Grad Troja nalazi se u Turskoj. Zahvaljujući naporima arheologa, bilo je moguće utvrditi mjesto drevnog grada Troje - nalazio se na obali Egejskog mora, na sjeverozapadu Male Azije. Dana…

Koji gradovi Rusije su ikada preimenovani?

Koji su gradovi u Rusiji ikada preimenovani? Ustinov-Iževsk Kujbišev-Samara Vjatka-Kirov Jekaterinburg-Sverdlovsk Andropov-Ribinsk Dzaudzhikau-Ordzhonikidze-Vladikavkaz Leningrad-Sankt Peterburg Caricyn-Stalingrad-Volgograd Kalinin-Tver Krasnodar-Yekaterinodh-Rusija U gore preimenovane gradove: Aleksandrovsk ...

Koliko Amerika duguje Kinu?

Koliko Amerika duguje Kini? trenutno se, prema izvještajima Međunarodnog kineskog radija (ICR), njihov javni dug procjenjuje na 2,55 bilijuna. dolara u protuvrijednosti zlata. U isto vrijeme, pored državnog duga, postoje i dugovi pojedinačnih kompanija ...