kako se formira istražni tim?

kako se formira istražni tim? Zavisno od prirode predmeta koji treba istražiti. Određeno kompozicijom kvaliteta. Shodno tome, istraživači sa određenim iskustvom, različiti stručnjaci, broj operetivnih uposlenika, mater-tekh sredstava mogu biti uključeni ...

Koja je peticija?

Šta je peticija? Molim vas ispitujte svjedoke. Imat ćete pravo da postanete istražitelj. Možete - vidjeti članak 56. Krivičnog zakona Ruske Federacije. Svjedok ima pravo na: 5) podnošenje molbi i podnošenje žalbi na radnje ...