Ono što se zove detalji detalja?

Kako se nazivaju detalji dokumenta? Potrebni dokument je obavezni element formalizacije službenog dokumenta. 1 Sastav detalja koji se koriste u pripremi i izvršenju organizacionih i administrativnih dokumenata određen je GOST R 6.30-2003 „Objedinjeni dokumentarni sistemi. Unified ...

šta je falsifikovanje

šta je to, falsifikat za falsifikovanje, iskrivljavanje ... najčešće s nekom vrstom koristi !!!! krivično je pravo Potražite GARANTA, otvorite KODEKSE i pronađite članak o falsificiranju. Obavezno pročitajte komentare na ovo ...