Ono što se zove detalji detalja?

Šta se naziva detaljima dokumenta? Dokument potreban je obavezan element službenog dokumenta. 1 Sastav detalja, koji se koriste u pripremi i izvršenju organizacionih i administrativnih dokumenata, određuje se prema GOST R 6.30-2003 "Jedinstveni sistem dokumentacije. Unified… \ t

Šta je EGRUL? ...

Što je Jedinstveni državni registar pravnih lica? ... Jedinstveni državni registar pravnih lica Jedinstveni državni registar pravnih lica Jedinstveni državni registar pravnih lica koji vodi Federalna služba za poreze. U Jedinstvenom državnom registru pravnih ...