Šta je EGRUL? ...

Što je Jedinstveni državni registar pravnih lica? ... Jedinstveni državni registar pravnih lica Jedinstveni državni registar pravnih lica Jedinstveni državni registar pravnih lica koji vodi Federalna služba za poreze. U Jedinstvenom državnom registru pravnih ...