Koji su ekonomski resursi?

Koji su ekonomski resursi? Resursi ekonomski RESURSI EKONOMSKI (iz francuskog pomoćnog alata) predstavlja osnovni koncept ekonomske teorije, što znači izvore, sredstva za osiguranje proizvodnje. Ekonomski resursi su podeljeni u prirodne (sirove, geofizičke), ...