Upis maloljetnika u PDN

Registracija maloljetnika u PDN Federalni zakon 120-1999 godina na principima prevencije zanemarivanja i maloljetničke delinkvencije nije propisano da su tijela i sistema za sprečavanje zanemarivanja djece i maloljetničke delikvencije ...

Administrativna istraga?

Administrativna istraga? Član 28.7. Administrativni kod Ruske Federacije Administrativna istraga 1. U slučajevima kada se nakon otkrivanja upravnog prekršaja vrši ispitivanje ili druga proceduralna radnja koja zahtijeva značajne troškove za vrijeme, provodi se upravna istraga. 2 ...