Šta je poravnanje

Ono što je poravnanje je gotovo ista stvar koju je upoređivanje samo preciznije http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=110 Ne vršite podešavanja ako objektiv ne odgovara kvalitetu kako bi ga vratio. (iz nje se opravdano usaglašava), proverite i ...