Šta je kratko?

Šta je brif? Sve je jednostavno. Ukratko (od engleskog brief) je kratki pisani oblik pomirbenog naloga između oglašivača i oglašivača, u kojem su propisani glavni parametri buduće reklamne kampanje. Kratko pismo (njemački) nešto poput ...

šta je monetizacija?

šta je monetizacija? Ne postoji takva riječ. Postoji "monetizacija". Zamjena povlastica u naturi novcem. beneficije se zamjenjuju novcem Riječ monetizacija već je zabilježena u pravopisnom rječniku. Ovo objašnjenje pronašao sam na web lokaciji http://www.newslab.ru/blog/153095: I kako ...

Šta je preduzeće MICRO-MEDIA?

Šta je preduzeće MIKROSfera? Svetsko okruženje preduzeća su unutrašnji ili neposredni uslovi, faktori i mogućnosti preduzeća koji određuju njegove aktivnosti. Glavni faktori MP su - organizaciona struktura preduzeća; dobavljači; posrednici; klijentela; konkurenti; ...