Šta je kratko?

Šta je kratko? Vs je jednostavno. Kratak (kratak iz engleskog) kratak pisani oblik pomirenja između oglašavača i oglašivača, koji propisuje glavne parametre buduće reklamne kampanje. Kratko pismo (njemački) je nešto poput ...

šta je monetizacija?

Šta je monetizacija? Ne postoji takva riječ. Postoji "unovčavanje". Zamjena prirodnih dobrobiti novcem. koristi zamjenjuju novac. Monetizacija riječi već je fiksirana u pravopisnom rječniku. Na web stranici http://www.newslab.ru/blog/153095 pronašao sam sljedeće objašnjenje: Kako ...

Šta je preduzeće MICRO-MEDIA?

Šta je MIKROSENTAR preduzeća? Svjetsko okruženje poduzeća jesu unutarnji ili neposredni uvjeti, faktori i sposobnosti poduzeća koji određuju njegove aktivnosti. Glavni faktori M. P. su - organizaciona struktura preduzeća; dobavljači; posrednici; klijentela takmičari; ...

Šta je inauguracija?

Šta je inauguracija? inauguracija ceremonije inauguracije šefa države. Njegova analogna je sa monarhičnom formom vladavine krunisanja. Inauguracija je poseban simbol državnosti, dizajniran da naglasi važnost i odgovornost najvišeg državnog ureda ...