Šta je kratko?

Šta je kratko? Vs je jednostavno. Kratak (kratak iz engleskog) kratak pisani oblik pomirenja između oglašavača i oglašivača, koji propisuje glavne parametre buduće reklamne kampanje. Kratko pismo (njemački) je nešto poput ...

šta je monetizacija?

Šta je to monetarizacija? Takve reči nema. Postoji "monetizacija". Zamena prirodnih koristi novcem. privilegije se zamjenjuju novcem Reč monetizacija je već fiksni pravopisni rječnik. Pronađen na stranici http://www.newslab.ru/blog/153095 ovdje je objašnjenje: A kako ...

Šta je preduzeće MICRO-MEDIA?

Šta je MIKROSENTAR preduzeća? Svjetsko okruženje poduzeća jesu unutarnji ili neposredni uvjeti, faktori i sposobnosti poduzeća koji određuju njegove aktivnosti. Glavni faktori M. P. su - organizaciona struktura preduzeća; dobavljači; posrednici; klijentela takmičari; ...

Šta je inauguracija?

Šta je inauguracija? inauguracija ceremonije inauguracije šefa države. Njegova analogna je sa monarhičnom formom vladavine krunisanja. Inauguracija je poseban simbol državnosti, dizajniran da naglasi važnost i odgovornost najvišeg državnog ureda ...