šta je korund

Šta je korund? Korundum mineral, kristal-aluminijum (Al2O3), trigonalna sinhonija, ditrigonal-scaleno. Nalazi se kao zasebna ili spojena u grupe cevastih oblika, dipiramidalnih i tabelarnih kristala pseudoheksagonalnog izgleda, izolovanih ukljica i ...

šta je kora

šta je zemaljska kora, zemaljska ljuska. Ovdje raste pšenica .... Zemljina kora je vanjska tvrda školjka Zemlje (geosfere), dio litosfere, od 5 km debljine (ispod oceana) do 75 ...

Rijeke, jezera Antarktika

Rijeke, jezera Antarktika su kul, zašto piše previše ako daju određeno pitanje kao što su pravila HVALA VAS Super! Hvala. normar PROČITAJTE: Antarktika je jedini kontinent na Zemlji, na kome ne postoje neprekidne reke. Samo ...

Šta znači "identično jednak"?

Šta znači "identično jednak"? bilo identično ili jednako. oni također kažu da je identitet istinit da je # 769; čekanje (u matematici) je jednakost koja je zadovoljena na cijelom skupu vrijednosti varijabli koje su u njoj (jednakost, istina za sve vrijednosti ...

Šta je oluk?

Šta je oluk? Oluć je: 1) Podolgovani žleb, izdušen u WWC, a obično je namijenjen za ispuštanje vode ili za ispuštanje nečega. 2) Podužni žljeb na zemlji, u zemlji 3) Duga uža depresija na dnu okeana ...