Šta je patter?

Šta je patter? Zvučnici su dizajnirani da razviju govor, poboljšaju dikciju i zabavu. Skorogovorki moraju pročitati djetinjstvo, jer čitanje jezičkih trikvica i njihovo pamćenje pomažu u formiranju lepog, čak govora, nauči da izgovaraju ...

Indirektno okretanje

Indirektni razvoj - Indirektni razvoj ili proširenje sa metamorfozom organizma, očigledno se razvio izvan pupoljnog tela, može biti jednostavniji, možete imati određenu organizaciju, možete ga nazvati larvom. Larva grub, ...

šta znači prefiks

Što znači prefiks? Prefiks y znači dovršetak radnje: utopljen, pobjegao, lijevo. Prefiks je mali dio riječi koji se dodaje riječi tako da se mijenja, na primjer: Objasnite, pojačajte, mislite ...

morfološka analiza

morfološka analiza Hvala ti Irina, hvala ti puno! Irina, a možete napisati i morfološku analizu zaimke CAM; Onaj koji se ne kontroliše neće drugog uputiti. Šta je Zemlja, takva je i ...

šta je poludje, groblja, lekcije

šta je poliud, groblje, lekcije KOZACHKA Polyud je metoda sakupljanja danaka od istočnoslavenskih plemena, prakticirana u 9-12 stoljećima u Rusiji. Pogost je malo naselje, središte župe, sa crkvom i groblje, s kućama sveštenika ...