Vrste i metode revizije

Vrste i metode revizije Vrste revizija obično se klasifikuju prema sljedećim kriterijumima: 1. Prema predmetu kontrole: - revizije državnih organa, revizije na nivou farmi-revizije koje sprovode revizijska preduzeća.2.Za organizacione karakteristike: - planirane revizije koje se sprovode u skladu sa planom revizije ...

Šta su promocije

Šta su promocije Promo prezentacija robe Promotivne kampanje. reklamiranje robe u ili u blizini prodajnih mesta Mlade djevojčice ili dečaci (manje često) u odjećama sa logotipom kompanije čija su brenda oni ...

Šta je finansiranje?

Šta je finansiranje? Finansijski sistem monetarnih odnosa u društvu o formiranju i korišćenju centralizovanih i decentralizovanih sredstava sredstava u okviru distribucije i preraspodjele bruto nacionalnog proizvoda i nacionalnog ...

Koliko košta dijamant 1 karata?

Koliko košta dijamant 1 karata? http://www.brilliant.ru/diamonds_adv_search.htmhttp://www.panasia.ru/main/oth/gems/brilliant/3.html Troškovi bezbojnog kružnog dijamanta i visokokvalitetnog 1 karata (0,2 g) mase dostize 1112 Hiljade dolara. Uprkos očiglednoj kompleksnosti, vrednovanje dijamanata je značajno ...