Vrste i metode revizije

Vrste i metode revizije Vrste revizija obično se klasificiraju prema sljedećim kriterijima: 1. Po predmetu kontrole: - revizije državnih organa - interne revizije - revizije koje provode revizorske kuće 2. Po organizacijskim karakteristikama: - planirane revizije koje se provode u skladu s planom revizije ...

Šta su promocije

Šta su promocije Promotivna prezentacija robe Promocija robe. oglašavanje robe na prodajnim mjestima ili u njihovoj blizini Mlade djevojke ili momci (rjeđe) nose odjeću s logotipom kompanije čiji brend ...

Šta je finansiranje?

Šta su finansije? Finansije su sistem monetarnih odnosa u društvu u vezi sa formiranjem i korištenjem centraliziranih i decentraliziranih fondova fondova u okviru raspodjele i preraspodjele bruto nacionalnog proizvoda i nacionalnog ...

Koliko košta dijamant 1 karata?

Koliko košta dijamant od 1 karata? http://www.brilliant.ru/diamonds_adv_search.htm http://www.panasia.ru/main/oth/gems/brilliant/3.html Trošak bezbojnog okruglo rezanog dijamanta visokog kvaliteta težine 1 karat (0,2 g) doseže 1112 hiljada dolara Unatoč prividnoj složenosti, procjena dijamanata u značajnoj ...