Koji je naziv fonta za Word, kao u poštanskim koveratama, koji se štampa pomoću linije crtice.

Koji je naziv fonta za Word, kao u poštanskim koveratama, koji se štampa pomoću linije crtice. Postoje takvi fontovi. Odmah sam se setio ovog http://www.free-fonts-ttf.org/true-type-fonts/postindex-5358-download.htm. Postoji i interesantan font u obliku poštanskog broja http: //www.photoshop-master.ru/adds.php? Rub = 17id = 2011 ...