Kako dijagnosticirati računar?

Kako dijagnosticirati računar? Možeš to podnijeti. Stavljate uslužni program - u stvari je to softverski paket - NeoUtilites, pokrećete Upravitelj čišćenja, zauzvrat čistite pogreške registra, pogreške na disku, pogreške u popisu ... sve je jednostavno, ništa ...