Da li je moguće klonirati osobu?

Da li je moguće klonirati čovjeka? To čak ni teoretski nije moguće, jer je etička pitanja besmisleno razmatrati! Možda se neko sjeća da je pronađen mamut s krvlju koja se ne smrzava ... Nešto nije klonirano, ali zašto? Organi bi teoretski trebali klonirati ...