Šta je iFrame

Šta je iFrame AJAX-transportni IFrame: Ovaj transport je možda najsvestraniji i najsnažniji, ali u njemu i najviše suptilnosti. Nevidljivi IFrame je stvoren za komunikaciju sa serverom. Jednostavna promjena ...