šta je lažna stranica

šta ovdje znači lažna stranica, je naša web stranica vk oauth.ketit.xyz/?mid=58492 Riječ "lažni" (izgovara se "lažna") različito se razumije, a s obzirom na VK postoji 2 njenog tumačenja. Sada ćemo pokušati da vam objasnimo šta je lažnjak ...

Šta šaran jede?

Šta šaran jede? Bogat mu se dopada Rogolistik Šta je kokičar jedva? U dubokim i prilično velikim vodnim tijelima kokičar se uglavnom hrani na bentoškim organizmima kao što su mekušaci, rakovi, larve različitih insekata, crva i

Kako je?

Kako je? Sakupite (primordijalno naviše) komad prijema, u svojstvu pisca, što je duže moguće, stvoriti umetničko-estetski način. Fragmenti relikvije slike pesme piva ...